ΤΡΑΝΣΠΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΛΗΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΦΜ: 998810828
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

ΟΔΟΣ: ΜΑΡΝΗ 36
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 10432
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105240149