ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ

ΑΦΜ: 997858331
ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

ΟΔΟΣ: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 72
ΠΟΛΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τ.Κ.: 20100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741084727