ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 999452373
ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1Β
ΠΟΛΗ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ.Κ.: 15342
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106894745