Μ. ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999631500
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

ΟΔΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 10678
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103819781