ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999632243
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 4908801000

ΟΔΟΣ: ΣΤΑΔΙΟΥ 51
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 10559
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103214944