ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΦΜ: 999918349
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 14005556000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 59120/15/Β/05/01)

ΟΔΟΣ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 1
ΠΟΛΗ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Τ.Κ.: 33052
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265041843