095725383

KAPPA LINK Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008)

Δημιουργήθηκε
KAPPA LINK Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.084,70555,912.528,79
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα307,24307,24
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός32.747,5632.747,550,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)33.054,8032.747,55307,25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)307,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο300,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)300,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-83.808,09
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-65.808,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
11. Πιστωτές διάφοροι68.944,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)68.944,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)3.136,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.136,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 (1.1.2008 - 1.1.2008) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ013346Tags: , , ,