095725383

KAPPA LINK Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 002498301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008)

Δημιουργήθηκε
KAPPA LINK Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008) - Γ.Ε.ΜΗ. 002498301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,000,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,000,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2008 χρήσεως 2007
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
11. Πιστωτές διάφοροι0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 (1.1.2008 - 27.2.2008) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2008 χρήσεως 2007
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00
0,00
Ζημίες εις νέο0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00
2. Πρώτο μέρισμα0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα0,00
4. Αποθεματικά καταστατικού0,00
0,00
ΑΘΗΝΑ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ013346Tags: , , , ,