998403541

KOSMOS PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΪΟΥ 2014
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΜΑΪΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
KOSMOS PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΪΟΥ 2014 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΜΑΪΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως648,94447,86201,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα3.021,673.021,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.324,312.239,3684,95
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.345,982.239,363.106,62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)3.106,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες24.193,13
11. Χρεώστες διάφοροι3.954,37
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.117,58
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)35.265,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο25.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.233,51
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.067,70
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-76.313,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-43.147,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές9.820,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη24.665,11
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.826,49
11. Πιστωτές διάφοροι41.407,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)81.719,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)38.572,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)38.572,78
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΜΑΪΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.5.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)134,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων200,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-65,73
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως102,15
ΣΥΝΟΛΟ36,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.104,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.067,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.067,70
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.067,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.067,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.067,70
Ζημίες εις νέο-1.067,70
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΪΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Α.Τ. ΑΒ644578Tags: , , , ,