998986649

BLANCHARD INTERNATIONAL GROUP HELLAS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εκπαίδευση-Εργασία

Γ.Ε.ΜΗ.: 6360701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
BLANCHARD INTERNATIONAL GROUP HELLAS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 6360701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.205,611.204,816.000,80451,80451,000,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα38.000,0021.587,7416.412,2638.000,0019.000,0019.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός13.157,3913.108,2049,1911.398,9411.349,7549,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)51.157,3934.695,9416.461,4549.398,9430.349,7519.049,19
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)16.461,4519.049,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες15.226,163.676,56
11. Χρεώστες διάφοροι5.339,366.116,99
20.565,529.793,55
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο53.498,2147.515,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας300,9414.425,60
53.799,1561.940,96
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)74.364,6771.734,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 600,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.185,028.185,02
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,0017.907,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)26.185,0244.092,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8.950,128.974,05
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων24.542,1430.671,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.694,235.799,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.216,141.246,58
11. Πιστωτές διάφοροι25.239,270,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)70.641,9046.691,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)96.826,9290.784,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)96.826,9290.784,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)117.922,3094.869,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων44.137,5440.505,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως73.784,7654.364,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας9.955,305.523,98
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως28.222,7338.178,0324.718,1430.242,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.606,7324.122,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.606,7324.122,49
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00139,77139,77-139,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)35.606,7323.982,72
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.100,003.800,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.100,000,003.800,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων35.606,7323.982,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως35.606,7323.982,72
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.367,466.074,80
Κέρδη προς διάθεση25.239,2717.907,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
2. Πρώτο μέρισμα25.239,27
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο17.907,92
25.239,2717.907,92
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟΛΙΝΕΛΗΣ
ΑΕ 777017
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔ J040346
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΗ 039544 ΑΜΑ 003687

Tags: , , , ,