998970930

CORFU MARIS AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63580/92/B/07/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 123699433000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
CORFU MARIS AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63580/92/B/07/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 123699433000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.040,332.040,310,022.040,332.040,310,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα782.328,53212.742,25569.586,28782.328,53181.747,98600.580,55
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός13.500,0013.037,48462,5213.500,0012.837,48662,52
5. Μεταφορικά Μέσα23.000,00675,0022.325,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός187.292,90180.571,096.721,81180.154,58179.779,19375,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.256.121,43407.025,82849.095,611.225.983,11374.364,65851.618,46
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)849.095,61851.618,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.2.040,906.072,80
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες519.974,78875.067,44
11. Χρεώστες διάφοροι995.239,93465.485,44
1.515.214,711.340.552,88
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο565.732,07666.025,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας77,74
565.809,81666.025,92
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.083.065,422.012.651,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 58.028,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.740.840,001.740.840,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-75.189,26-119.664,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.665.650,741.621.175,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών1.014.088,841.010.336,86
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές23.990,30
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων88.480,3889.620,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη71.436,9436.536,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί89.885,1582.321,30
11. Πιστωτές διάφοροι2.619,0089,67
252.421,47232.557,46
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.266.510,311.242.894,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.932.161,052.864.270,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.932.161,052.864.070,08
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)339.698,87354.821,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων176.618,52180.567,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως163.080,35174.253,76
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας14.669,801.495,36
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως813,8215.483,62415,001.910,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως147.596,73172.343,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα167,34
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα77.719,47-77.552,13140.384,31-140.384,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως70.044,6031.959,09
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.537,985.537,98-5.537,981.409,751.409,75-1.409,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)64.506,6230.549,34
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων32.461,1738.493,91
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος32.461,170,0038.493,910,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων64.506,6230.549,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως64.506,6230.549,34
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-119.664,24-143.821,76
-55.157,62-113.272,42
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος20.031,646.391,82
Ζημίες εις νέο-75.189,26-119.664,24
ΚΕΡΚΥΡΑ, 11 ΜΑΪΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ777890
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΔΤ Ρ 354916
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940

Tags: , , , ,