800526350

ALEFAN-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 127457901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ALEFAN-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 127457901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.645,222.645,160,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.842,717.841,960,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.842,717.841,960,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα57.184,28
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι5.812,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.105,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας518,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)64.620,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων40,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.700,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο51.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-4.836,09
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)46.163,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.258,26
4. Προκαταβολές πελατών9.205,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη353,16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί682,30
11. Πιστωτές διάφοροι4.998,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)18.497,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)64.661,41
ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΥΡΩ 438,71 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΕΥΡΩ 5373,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)64.661,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (22.10.2013 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)40.764,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων8.246,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως32.518,11
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως8,53
ΣΥΝΟΛΟ32.526,64
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας32.958,48
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως4.402,8437.361,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.834,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.834,68
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,090,09
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1,501,50-1,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-4.836,09
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.487,12
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος10.487,120,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-4.836,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-4.836,09
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΑΤΑ
ΑΤ Χ610433Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤ Μ067660- ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ ΤΑΞ.Α 2630

Tags: , , , ,