094400879

ETCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30912/01/Β/94/32(2007)
Γ.Ε.ΜΗ.: 6649901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ETCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30912/01/Β/94/32(2007) - Γ.Ε.ΜΗ. 6649901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.912,153.912,150,003.912,153.912,150,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως147.350,78147.350,780,00147.350,78147.350,780,00
151.262,93151.262,930,00151.262,93151.262,930,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις1.864,501.864,480,021.864,501.864,480,02
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα1.600,001.599,990,011.600,001.599,990,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός14.702,2014.702,070,1314.702,2014.702,070,13
16.302,2016.302,060,1416.302,2016.302,060,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)18.166,7018.166,540,1618.166,7018.166,540,16
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις26.641.217,3326.641.217,33
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις17.329.198,20-17.329.198,2017.329.198,20-17.329.198,20
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις100,00100,00
9.312.119,139.312.119,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)9.312.119,299.312.119,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι5.417,735.353,33
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο37,1037,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.206,456.161,05
6.243,556.198,15
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)11.661,2811.551,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 310.447,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο9.313.410,009.313.410,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό83.355,4983.355,49
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-3.268,16-10.155,71
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-147.868,55-137.712,84
-151.136,71-147.868,55
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)9.245.628,789.248.896,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη60,00
11. Πιστωτές διάφοροι78.151,7974.713,83
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)78.151,7974.773,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)9.323.780,579.323.670,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)9.323.780,579.323.670,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.213,5610.155,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.213,56-10.155,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.213,56-10.155,71
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα54,6054,60-54,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-3.268,16-10.155,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-3.268,16-10.155,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-3.268,16-10.155,71
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-147.868,55-137.712,84
-151.136,71-147.868,55
Ζημίες εις νέο-151.136,71-147.868,55
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ075524
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 522493
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Φ 008546 ΑΡ. ΑΔ.15260

Tags: , , , ,