081204216

ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φάρμακα-Παραφαρμακευτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (31.7.2014 - 31.7.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014


Tags: , , , ,