998354960

FXPRINT OFFICE ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις

Γ.Ε.ΜΗ.: 87268702000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 28 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
FXPRINT OFFICE ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 28 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 87268702000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός0,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα0,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,00
11. Χρεώστες διάφοροι0,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο0,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,00
11. Πιστωτές διάφοροι0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 28 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (28.2.2016 - 28.2.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00
0,00
Ζημίες εις νέο0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου0,00
0,00
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΟΥΧΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ068796Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
025570

Tags: , , , ,